Πέμπτη, Δεκεμβρίου 11, 2008

Κλαίμε και μόνοι μας

για το ότι δεν έχει διαγραφεί ακόμη ο Κούγιας, γι αυτά που γράφονται για τον Ισοκράτη, για τον ξύλινο λόγο των πολιτικών και τον ξεβράκωτο των τηλε"αστέρων".

Όποιoς ενδιαφέρεται να μάθει τι πραγματικά είπε ο Ισοκράτης και σου ποιούς αναφερόταν πληροφορίες θα βρεί εδω. Ακολουθεί απόσπασμα για όσους δεν έχουν τον χρόνο (συγκρίνει το πολίτευμα που είχε φτιάξει ο Σόλωνας με το πολίτευμα της εποχής του, γι αυτό η αναφορά στην παλαιότερη εποχή):
Εκείνοι λοιπόν που είχαν τη διοίκηση της πολιτείας κατά την παλαιότερη εποχή, εγκατέστησαν πολίτευμα που δεν είχε μόνον όνομα προσφιλέστατο σ' όλους και γλυκύτατο, ενώ στην πραγματικότητα δεν έδινε την εντύπωση αυτή στους πολιτευομένους και δεν προετοίμαζε τους πολίτας ώστε να θεωρούν την ακολασία δημοκρατία, την παρανομία ελευθερία, την αθυροστομία ισότητα δικαιωμάτων, ούτε τέλος την εξουσία να κάνουν όλα αυτά ευδαιμονία, αλλά πολίτευμα που παρέδιδε στο μίσος και στην τιμωρία τους ανθρώπους αυτού του είδους και που κατώρθωσε με τον τρόπο αυτό να κάμη όλους τους πολίτας καλύτερους και φρονιμώτερους. Εξαιρετική μάλιστα συμβολή για την καλή διοίκηση της πολιτείας παρείχε το γεγονός ότι, επειδή υπάρχει η δοξασία ότι υπάρχουν δύο είδη ισότητος και ότι η μία απονέμει σ' όλους τα ίδια δικαιώματα και η άλλη ό,τι πρέπει στον καθένα, δεν αγνοούσαν τη χρησιμώτερη, αλλ' εκείνην που έδινε τα ίδια δικαιώματα και στους ηθικούς ανθρώπους και στους πονηρούς, την απεδοκίμαζαν, γιατί την εθεωρούσαν άδικη, ενώ εκείνην που παρείχε δικαιώματα ανάλογα με την αξία του καθενός και ετιμωρούσε πάλι αναλόγως των περιστάσεων, την προτιμούσαν και σύμφωνα μ' αυτήν ερρύθμιζαν τη διοίκηση της πολιτείας, και δεν εξέλεγαν τους άρχοντας απ' όλους τους πολίτας ανεξαιρέτως, αλλά για κάθε αξίωμα προέκριναν τον καλύτερο και τον ικανώτερο, γιατί ενόμιζαν ότι και οι άλλοι πολίται θα είναι όμοιοι μ' εκείνους που αναλαμβάνουν υπεύθυνα τη διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων.

Έλεος, μην μας ρίχνετε άλλα πνευματικά δακρυγόνα, κλαίμε και μόνοι μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: