Δευτέρα, Ιουνίου 13, 2011

Υπάρχουν και τέτοιοι Συνταγματολόγοι

"Μετά... το 1975 δεν ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ οι συνταγματικοί θεσμοί και η λειτουργία τους την γνωστή κατάληξη, ούτε και την επέβαλαν: άλλωστε δεν μπορείς να νομοθετήσεις την ευθυκρισία, ούτε την ακεραιότητα. Θεμελιακά ρεύματα και στοιχειακές δυνάμεις θα ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο, και τα ρεύματα και οι δυνάμεις που απελευθερώθηκαν το 1974 αυτό έκαναν."

γράφει κάπου στο πιο κάτω link ο έγκριτος (;) συνταγματολόγος !


Το «Μνημόνιο» ως σημείο στροφής του πολιτεύματος

Και όμως!! Δεν ήταν τα προνόμια και η ασυλία των υπουργών και των βουλευτών του Συντάγματος που ΕΠΕΤΡΕΨΕ και δεν ΑΠΕΤΡΕΨΕ τα φαινόμενα της διαπλοκής;

Δεν ήταν το σύστημα της εκλογής όπως αποτυπώνεται στο Σύνταγμα που ΕΠΕΤΡΕΨΕ την δημιουργία του πολιτικού "γύψου" από τα πολιτικά τζάκια με τις αλεπάληλες εκλογές των ίδιων πολιτικών ακόμη και των παιδιών τους;! Ενώ μπορούσε με την θέσμιση της Απλής Αναλογικής σε όλες τις εκλογές + μέγιστο 2 θητείες να καλλιεργήσει την δημοκρατία ... !!!

Είναι τόσο πολά εκείνα που το Σύνταγμα ΕΠΕΤΡΕΨΕ να ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΟΥΝ, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζω το γεγονός ότι προϋπήρχε το κοινωνικό υπόβαθρο μετά το '74 για κάτι τέτοιο, όπως ορθά υπονοούν οι συνταγματολόγοι. Όμως τώρα, ΣΗΜΕΡΑ, που η κοινωνία μας έχει ξεφύγει σημαντικά από το πατριαρχικό μοντέλο εξουσίας, που επιθυμεί περισσότερη δημοκρατία, σήμερα όταν μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε την αδυναμία του Συντάγματος, πως υποβαθμίζουν έτσι τον ρόλο του;

Αποδέχονται οι συνταγματολόγοι ουσιαστικά την κατάργησή του από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ! Αυτό υπονοεί το κείμενο του Κου Συνταγματολόγου εαν μπορέσει να διαβάσει κάποιος ανάμεσα στις γραμμές. Η οικονομική υποδούλωση ως κοινωνική κατάσταση είναι αναπόδραστη λέει και επομένως δημιουργεί μια νέα πολιτειακή πραγματικότητα, εκείνη δηλαδή της ΑΠΟΛΥΤΗΣ εξάρτησης από τον δανειστή, καταργώντας ουσιαστικά τους όρους εθνικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Φθάνει στο σημείο να υπονοήσει ότι πρέπει να ενσωματώσουμε αυτήν την νέα πραγματικότητα στο ελληνικό Σύνταγμα, ενώ αυτό το τελευταίο χρειάζεται βελτίωση προς την αντίθετη κατεύθυνση (εξουσία στον λαό και όχι στους δανειστές).

!!! ΟΝΕΙΔΟΣ !!!

Είναι πολύ λυπηρό οι "ανώτεροι" εκφραστές της εθνικής πολιτειακής συγκρότησης, οι εκπρόσωποι της θεσμισμένης "ελληνικότητας" να αυτοαναιρούνται αποδεχόμενοι εκείνο που καταδικάζουν στα κείμενά τους, δηλαδή να αποδέχονται ότι το Σύνταγμα απλώς ΕΠΕΤΑΙ και αποτυπώνει κοινωνικές πραγματικότητες αντί να τις προ-ΒΛΕΠΕΙ, να προ-ΗΓΕΙΤΑΙ και να τις καλλιεργεί !!


Και να φανταστεί κανείς ότι αυτά τα δουλοπρεπή "καμάρια" μας πληρώνονται απ΄ όλους εμάς τους έλληνες !

Δεν υπάρχουν σχόλια: